PRAKTIJK

Openingstijden

De praktijk is op alle werkdagen open

vanaf 7.30 uur tot 17.00 uur.

KvK:    30254731

VVH:    596

BTW:   1899826B23

Tarieven

Met betrekking tot het jaar 2024 gelden de volgende tarieven:

Haptotherapeutisch consult: € 95,-
Haptotherapie voor kind/jongere: € 90,- (t/m 18 jaar)
(Top)Sportbegeleiding: € 95,-
Relatietherapeutisch consult: € 60,00 p.p.
Zwangerschapsbegeleiding: € 110,-

Voor informatie over de tarieven geldend voor Coachingen en Trainingen, graag contact opnemen met LTCtraining via de website.

Betalingsvoorwaarden

Na afloop van ieder consult wordt per mail een factuur met een bijgevoegde betaallink verstuurd. De betaling dient binnen 2 weken te geschieden. Alleen bij vooraf gemaakte afspraken kan hiervan worden afgeweken.

Na 30 dagen ben ik gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen waarvoor €5,- in rekening gebracht mag worden.

Klachtenregeling:

Indien u een klacht heeft, wendt u zich dan bij voorkeur tot mij. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken en we zullen proberen tot een oplossing te komen. 
Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de beroepsvereniging VVH. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Privacyverklaring:

Uw privacy:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Wilt u toegang tot uw gegevens en/of deze (vroegtijdig)vernietigd hebben kunt u dat aangeven bij mij en zal ik u infomeren over de procedure in deze.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: . NAW, geboortedatum en BSN, de datum van de behandeling en een omschrijving van de therapie met de kosten die daarbij horen.
  • De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven of andere vormen van informatievoorziening vanuit Haptonomiepraktijk Janny Brienen.