ALGEMENE INFORMATIE

  • Ik ben een GZ-haptotherapeut en geregistreerd bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) met registratienummer 596. De VVH is de landelijke beroepsvereniging. Zij beheert het register van erkende GZ-haptotherapeuten en ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen. Voor verdere informatie verwijs ik naar de website van de VVH.
  • Het eerste consult zal een uitgebreide intake zijn, hiervoor zal er 1 consult in rekening worden gebracht.
  • Een consult duurt bij mij ongeveer 50 minuten.
  • Zittingen die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.
  • De meeste zorgverzekeraars onderschrijven het belang van haptotherapie en zullen (gedeeltelijk) vergoeden. Kijk voor de meest actuele stand op: www.haptotherapeuten-vvh.nl. Zoek bij twijfel even contact met je verzekeraar. Het declareren van de kosten valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.
  • Bij schriftelijke verslaglegging (op verzoek) zal 1 consult in rekening worden gebracht.
  • Er is geen verwijzing nodig. Ben je verwezen door een arts of psycholoog, dan zal ik – in overleg met jou- wanneer gewenst contact zoeken met betreffende verwijzer om af te stemmen.
  • Haptotherapie kan ook aanvullend zijn op psychologische hulp of andere lichaamsgerichte therapievormen (b.v. fysiotherapie).